Thông tin
Người sáng lập
đánh dấu
DZ
Xuất hiện:
28 Tháng hai 2009
Châm ngôn
mod.png
Giới thiệu về
devil%20banner.png
fb.png

Official Fb Page.


For info on Tournaments check:

DemonZ TournamentsFor more info on ranks please check :

DemonZ Ranks[You must login to view link]


Trang web
Xếp hạng của Team
DemonZ Website của Team

Đội hình Team

Game ThủXếp hạnNgày tham giaLần cuối Online
[DZ]deadlydeo Người lập Team 11 Tháng mười một 2011 13 Tháng một 2018 - 5:01 am
[DZ]xViRuS Team Captain 12 Tháng tư 2017 15 Tháng hai 2018 - 10:25 am
[DZ]_Light_ Team Captain 20 Tháng bảy 2015 4 Tháng hai 2018 - 9:57 am
[DZ]KehKeLunga Thành viên 21 Tháng mười 2017 Hôm qua, 7:32 am
[DZ]BryanOConner Thành viên 6 Tháng năm 2017 3 Tháng mười hai 2017 - 9:00 pm
[DZ]D_ARES Thành viên 15 Tháng một 2015 7 Tháng sáu 2015 - 2:51 am
[DZ]Luka Thành viên 17 Tháng sáu 2017 3 Tháng một 2018 - 3:06 am
[DZ]iSnowlion Thành viên 13 Tháng tư 2017 28 Tháng mười hai 2017 - 5:01 pm
[DZ]Devil_liveD Thành viên 27 Tháng tư 2017 14 Tháng một 2018 - 10:19 am
[DZ]VeerShivaji Thành viên 21 Tháng mười 2017 22 Tháng hai 2018 - 5:41 pm
[DZ]El_Calvoo Thành viên 28 Tháng mười một 2014 2 Tháng hai 2015 - 5:45 pm
[DZ]RockTheHouse Thành viên 25 Tháng năm 2015 11 Tháng tám 2015 - 4:32 pm
[DZ]_Roll Thành viên 28 Tháng mười một 2014 2 Tháng ba 2017 - 9:23 am
[DZ]Bezdalius Thành viên 30 Tháng ba 2015 10 Tháng một 2016 - 8:55 am
[DZ]ImVaibhav Thành viên 25 Tháng mười hai 2017 16 Tháng hai 2018 - 10:38 am
[DZ]Tamizhan Thành viên 13 Tháng tư 2017 26 Tháng tư 2017 - 5:34 pm
[DZ]munitech4u Thành viên 7 Tháng sáu 2015 9 Tháng bảy 2015 - 4:47 pm
[DZ]gofetch Thành viên 13 Tháng bảy 2014 2 Tháng tư 2015 - 11:10 pm
[DZ]Mi6ht Thành viên 9 Tháng tư 2015 11 Tháng chín 2017 - 5:56 pm
[DZ]KameyaMeyah Thành viên 11 Tháng tư 2015 5 Tháng năm 2015 - 2:04 pm
[DZ]WhiteFang_ Thành viên 25 Tháng một 2018 Hôm nay, 3:10 am
[DZ]Deepakak Thành viên 12 Tháng mười một 2017 20 Tháng một 2018 - 7:19 pm
[DZ]vinay31karakoti Thành viên 29 Tháng một 2018 Hôm nay, 6:48 am
[DZ]BAD_ASS_ Thành viên 17 Tháng sáu 2017 17 Tháng một 2018 - 6:46 pm
[DZ]PickleRick_ Thành viên 2 Tháng bảy 2017 6 Tháng hai 2018 - 10:08 pm
[DZ]FreshStarter Thành viên 23 Tháng tư 2017 25 Tháng bảy 2017 - 12:16 pm
[DZ]UselessIdiot Thành viên 16 Tháng tư 2017 30 Tháng tám 2017 - 7:56 pm
[DZ]ItsBeenSoLong Thành viên 15 Tháng năm 2017 14 Tháng bảy 2017 - 1:34 pm
[DZ]Gladiator420 Thành viên 12 Tháng tư 2017 22 Tháng tám 2017 - 7:42 pm
[DZ]Banni Thành viên 27 Tháng một 2018 15 Tháng hai 2018 - 2:49 pm
[DZ]__ADM__ Thành viên 16 Tháng tư 2017 16 Tháng tư 2017 - 12:31 pm
[DZ]Assassinnnn Thành viên 19 Tháng tư 2017 9 Tháng mười 2017 - 8:24 am
[DZ]kalpande Thành viên 14 Tháng một 2018 Hôm qua, 4:16 pm
[DZ]tg_assasin Thành viên 4 Tháng sáu 2017 27 Tháng một 2018 - 9:43 am
[DZ]__VuLcaN Thành viên 13 Tháng sáu 2017 26 Tháng một 2018 - 6:59 am
[DZ]ultiMateFckRz Thành viên 2 Tháng bảy 2017 6 Tháng bảy 2017 - 11:43 am
[DZ]hercule_pirot Thành viên 15 Tháng bảy 2015 9 Tháng tám 2015 - 12:25 pm
[DZ]gamerr Thành viên 12 Tháng mười một 2017 3 Tháng hai 2018 - 4:11 pm
[DZ]baba_d_great Thành viên 15 Tháng bảy 2014 16 Tháng tám 2017 - 6:32 pm
[DZ]Alcatraz1010 Thành viên 7 Tháng sáu 2015 30 Tháng chín 2017 - 4:47 pm
[DZ]_DIN3SH_ Thành viên 26 Tháng bảy 2014 6 Tháng bảy 2015 - 7:46 pm
[DZ]DreaManiaC Thành viên 13 Tháng bảy 2014 9 Tháng một 2018 - 9:14 am
[DZ]ChEeTaH_2ndGEN Thành viên 3 Tháng tám 2014 22 Tháng năm 2015 - 6:42 pm
[DZ]Vulcan Thành viên 13 Tháng bảy 2014 12 Tháng mười một 2017 - 6:53 am
[DZ]_Jazz_ Thành viên 14 Tháng một 2018 5 Tháng hai 2018 - 7:25 pm
[DZ]ron_nits Thành viên 24 Tháng mười một 2014 24 Tháng ba 2015 - 5:04 pm
[DZ]MSiGtx970 Thành viên 16 Tháng bảy 2014 27 Tháng một 2016 - 10:30 pm
[DZ]Clipp3R Thành viên 6 Tháng tư 2015 26 Tháng năm 2015 - 12:32 pm
[DZ]Razor___ Thành viên 20 Tháng bảy 2014 19 Tháng tám 2014 - 11:56 am
[DZ]Nekre Thành viên 20 Tháng bảy 2014 2 Tháng mười hai 2017 - 3:38 pm
[DZ]_HERACLES_ Thành viên 4 Tháng tư 2017 7 Tháng mười 2017 - 5:55 am
[DZ]I3unny Thành viên 17 Tháng sáu 2017 27 Tháng một 2018 - 6:57 am
[DZ]Ra_uL Thành viên 13 Tháng bảy 2014 30 Tháng một 2017 - 7:24 pm
[DZ]metalgreimon2 Thành viên 20 Tháng chín 2015 20 Tháng bảy 2017 - 11:20 pm
[DZ]Grosser Thành viên 13 Tháng bảy 2014 9 Tháng tám 2014 - 12:09 pm
[DZ]Prithvi_ Thành viên 17 Tháng mười 2014 3 Tháng mười 2017 - 11:50 pm
[DZ]_England Thành viên 7 Tháng mười hai 2014 7 Tháng chín 2017 - 1:33 am
[DZ]abderus Thành viên 25 Tháng mười hai 2017 27 Tháng một 2018 - 12:51 pm
[DZ]D4IzKFiIz3 Thành viên 6 Tháng mười 2014 17 Tháng hai 2018 - 9:43 pm
[DZ]NeMeAr3x_ Thành viên 13 Tháng bảy 2014 21 Tháng một 2018 - 10:58 pm
[DZ]Kingu Thành viên 12 Tháng tư 2017 18 Tháng hai 2018 - 8:13 am
[DZ]Divine_Era Thành viên 10 Tháng năm 2015 3 Tháng năm 2017 - 1:09 pm
[DZ]ADDY Thành viên 13 Tháng bảy 2014 31 Tháng tám 2014 - 6:29 pm
[DZ]_kush__ Thành viên 13 Tháng bảy 2014 15 Tháng mười 2017 - 8:38 am
[DZ]Dawzy Thành viên 18 Tháng bảy 2014 27 Tháng mười hai 2017 - 7:17 pm
[DZ]_DX_ Thành viên 12 Tháng mười một 2017 11 Tháng hai 2018 - 12:41 pm
[DZ]_DiNEsH_ Thành viên 17 Tháng mười 2014 22 Tháng mười hai 2017 - 2:00 pm
[DZ]EoDTenjin Thành viên 24 Tháng chín 2014 6 Tháng một 2017 - 11:31 am
[DZ]HAFFL Thành viên 24 Tháng chín 2014 14 Tháng chín 2014 - 3:11 pm
[DZ]Xplosion_ Thành viên 13 Tháng bảy 2014 22 Tháng mười 2017 - 9:55 am
[DZ]2eZ4IYIaDdY Thành viên 24 Tháng chín 2014 3 Tháng mười một 2015 - 5:06 am
[DZ]__AERON__ Thành viên 24 Tháng chín 2014 16 Tháng mười 2016 - 7:47 am
[DZ]_Lava_ Thành viên 27 Tháng mười một 2014 22 Tháng bảy 2016 - 4:36 pm
[DZ]_DenZeL Thành viên 20 Tháng mười hai 2014 10 Tháng một 2015 - 2:18 pm
[DZ]huNt_Sikander Thành viên 18 Tháng bảy 2014 21 Tháng hai 2018 - 6:17 pm
[DZ]__RaY_ Thành viên 4 Tháng bảy 2015 5 Tháng ba 2016 - 6:30 am
[DZ]Wise_gregorio Thành viên 2 Tháng bảy 2017 12 Tháng một 2018 - 3:31 am